Nova - Wonen met Sterren

Meer Weten

Wie zijn wij?

svg divider

Nova - Wonen met Sterren biedt kamers met ondersteuning voor jongeren vanaf 18 jaar die om wat voor reden dan ook, (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Bestaande instanties kunnen niet de hulp bieden die zij eigenlijk nodig hebben om verder te kunnen in het leven. Bij Nova - Wonen met Sterren kunnen jongeren een kamer huren voor een passende prijs en krijgen zij ondersteuning bij het op de rit krijgen van hun leven, door medebewoners.

De verantwoordelijkheid blijft bij de jongeren, met de zekerheid dat de medebewoners klaar staat om hem of haar te ondersteunen bij het behalen van zijn of haar doelen. Deze doelen worden voorafgaand met de jongeren besproken en vastgesteld.Dit kan zijn op gebied van financiën, praktische zaken, doorgeleiden naar hulpverlening, werk of school. Tijdens het verblijf wordt er vooral aandacht besteed aan dat, wat de jongere wel kan; dit vormt de basis van waaruit gewerkt wordt aan een zelfstandig leven. Ons motto is: ‘’Alles wat aandacht krijgt groeit’’

Featured Icon

Autonomie van de jongeren.

Bij Nova - wonen met sterren staat de autonomie van de jongere centraal; waarbij jongeren keuze-vrijheid ervaren bij hun activiteiten. Bij het opstellen van de doelen wordt dan ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden, de ambities, de voorkeuren en de interesses die een jongere heeft.

Lees Meer
Featured Icon

Wonen met sterren als gemeenschap.

Bij Nova - wonen met sterren wordt niet enkel gekeken naar de doelen van de jongere, maar wordt het hele systeem rondom de jongere meegenomen. Nova - Wonen met Sterren is gebaseerd op samenwerking.

Lees Meer
Featured Icon

Positieve Verbinding als Basis.

Bij Nova - wonen met sterren wordt een positieve verbinding gezien als een van de belangrijkste elementen van een veilige en stimulerende leeromgeving.

Lees Meer

Wat doen wij?

svg divider

Een thuis waar je je veilig voelt, waar je hulp krijgt je talenten te ontplooien en waar je samen met andere jongeren een stevige basis bouwt voor de rest van je leven. Project Nova - wonen met sterren biedt onder onderdak aan 12 jongeren met uiteenlopende achtergronden. Door hen samen te laten wonen met studenten en met hulp van vrijwilligers en professionals, leren ze hoe ze zichzelf kunnen redden in deze snel veranderende maatschappij.

De kracht van een community

Voor wie?

svg divider

Jongeren vanaf 18 jaar die met zijn of haar vragen niet terecht kunnen bij het reguliere aanbod maar wel behoefte hebben aan ondersteuning in het op orde krijgen van zijn of haar leven. De jongere weet goed wat zijn of haar doel is maar kan ondersteuning gebruiken bij het behalen van zijn of haar doelen. Bij de selectie van deelnemers houden we rekening met de achtergronden van elke deelnemer. Dit om er voor te zorgen dat er een versterkend effect plaatsvind.

Jongeren zitten in verschillende fases van hun ontwikkeling en kunnen elkaar ondersteunen bij elkaars ontwikkeling.Dit kunnen jongeren zijn die op zichzelf willen gaan wonen of jongeren die dringend een onderkomen nodig hebben en bestaande hulpverlening te zwaar is voor de vraag. Zolang je ondersteuning nodig hebt, kun je bij Nova - wonen met sterren terecht.

Over Nova WMS

Project Nova - wonen met sterren biedt onderdak aan 12 jongeren met uiteenlopende achtergronden. Door hen samen te laten wonen met studenten en met hulp van vrijwilligers en professionals, leren ze hoe ze zichzelf kunnen redden in deze snel veranderende maatschappij.

Location: Akkerwindestraat 71 Arnhem
Phone: +31 6 38477779
Email: info@nova-wms.nl

Het idee

Een veilige woonomgeving vormen voor jonge mensen die op weg naar zelfstandigheid een steuntje in de rug willen, door een community te vormen van jongeren en studenten met verschillende achtergronden.

Het doel

Het vergroten en verbreden van de maatschappelijke kansen van deze jongeren op alle levensgebieden.

Testimonials

Snel Contact 👋

Kom met ons in contact

Thank You for Contact Us! Our Team will contact you asap on your email Address.